İNŞAAT SEKTÖRÜNDE KALİTE

SİTE HARİTASIİNSAN KAYNAKLARIHAKKIMIZDAANASAYFA
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE KALİTE
İnşaat sektörü ülkemiz geleceğinin alt yapısını hazırlayan, bugünü ve yarını şekillendiren ve teşkil eden , ekonomimizi önemli ölçüde etkileyebilecek güce sahip , kendisini bağlı birçok sektörü hareketlendirecek lokomotif bir sektördür. Büyük ölçüde yerli sanayi ve hizmet ürünleri kullanması, önemli oranda istihdam yaratması, başta imalat sanayi olmak üzere hemen tüm sektörlerle sıkı bir girdi-çıktı ilişkisi içerisinde olması ve yurt dışı işlerden ülkeye döviz kazandırması nedeniyle ekonominin en güçlü sektörlerinden biridir.

Sürekli pozitif yönde büyüyen inşaat sektörünün en önemli unsurları kalite, verimlilik, teknolojiyi kullanma, denetim, koordinasyon ve güvenlik olarak öne çıkmaktadır.
Gün geçtikçe globalleşen dünyamızda diğer sektörlerde olduğu gibi inşaat sektöründe de standartlaşmanın ve standart sertifikalara sahip olmanın önemi gün geçtikçe artıyor. Teknolojileri yakından takip eden, kaliteden ödün vermeyen, yasal mevzuatlara uygun çalışan, standart sertifikalara ( ISO 9001, ISO 14001 , OHSAS 18001) sahip olan ve bilgi birikimini etkin şekilde uygulayan firmalar rakiplerine oranla daha başarılı olup daha çabuk yükselmektedirler.

ISO 9001:2000 inşa ettikleri yapılarda kalitenin dolayısı ile müşteri memnuniyetinin arttırılmasını sağlamakta sürekli iyileştirmeyi hedef olarak göstermektedir. ISO 14001 ise çevreye verdiği veya verebileceği zararları azaltmasını mümkün ise tamamen ortadan kaldırmasını sağlamaya yardımcı olmakta böylece küresel ısınma sorununun ün geçtikçe daha çok gündeme geldiği dünyamızda çevreye olan sorumluluğumuzu yerine getirmemizi sağlamaktadır. Son olarak OHSAS 18001 ise sektörde karşılaşılan en önemli sorunlardan biri olan çalışma esnasında oluşabilecek yaralanma ve ölümleri min.a indirmeyi mümkünse tamamen ortadan kaldırmayı amaçlamakta böylece çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmasını sağlamaktadır.

 

İLGİLİ LİNKLER

 

 

Sektörsel Bilgiler

İnşaat Sektöründe Kalite
Gıda Güvenliği ve Mevzuatlar
Çevre Kirliliği
ISO belgelendirme
AnasayfaI DanışmanlıkI EğitimI KurumsalI KariyerI ReferanslarI İletişim
Tel: 0 216 457 64 74   Fax:0 216 457 66 24  Web: www.standartkalite.com

Powered By Optimizasyon.Net

English ISO 9001 Quality Management