ÇEVRE KİRLİLİĞİ

SİTE HARİTASIİNSAN KAYNAKLARIHAKKIMIZDAANASAYFA
ÇEVRE KİRLİLİĞİ

Çevre; insan veya başka bir canlının yaşamı boyunca ilişkilerini sürdürdüğü dış ortamdır. Hava, su ve toprak bu çevrenin fiziksel unsurlarını, insan, hayvan, bitki ve diğer mikroorganizmalar ise biyolojik unsurlarını teşkil etmektedir.

Doğanın temel fiziksel unsurları olan, hava, su ve toprak üzerinde olumsuz etkilerin oluşması ile ortaya çıkan ve canlı öğelerin hayati aktivitelerini olumsuz önde etkileyen çevre sorunlarına "Çevre Kirliliği" adı verilmektedir.

Toplumlar, yapay çevre içindeki yaşam koşullarını geliştirirken doğa ile sürekli bir ilişki içindedir. İnsan ve doğa arasındaki bu ilişki, ekolojik sistemin bir parçasıdır. İnsanoğlu'nun yer yüzünde yaşamaya ve kendisine ait yapay çevre oluşturmaya başlamasından bu yana insan ve doğa arasındaki denge, insan aleyhine devamlı olarak bozulmuştur.

ÇEVRE KİRLİLİĞİ SINIFLANDIRILMA

Çevrenin temel unsurlarından olan doğa, kendine has fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklere sahiptir. Bu özelliler dikkate alındığında çevre kirliliği şu bölümlere ayrılır:

  • Fiziksel Kirlenme
  • Kimyasal Kirlenme
  • Biyolojik Kirlenme

Çevre unsurlarına göre çevre kirliliği 4 gruba ayrılır.

  • Hava kirliliği
  • Toprak kirliliği
  • Su kirliliği
  • Ses kirliliği

 

 

 

Sektörsel Bilgiler

İnşaat Sektöründe Kalite
Gıda Güvenliği ve Mevzuatlar
Çevre Kirliliği
ISO belgelendirme
AnasayfaI DanışmanlıkI EğitimI KurumsalI KariyerI ReferanslarI İletişim
Tel: 0 216 457 64 74   Fax:0 216 457 66 24  Web: www.standartkalite.com

Powered By Optimizasyon.Net

English ISO 9001 Quality Management