İnsan Kaynakları

SİTE HARİTASIİNSAN KAYNAKLARIHAKKIMIZDAANASAYFA
Kariyer ve İş Olanakları - Standart Kalite

İnsan Kaynakları Vizyonumuz

Dinamik Olma

Pozitif enerjisini çevresine yansıtarak, yarattığı heyecan ve şevk ile çalışma ortamını olumlu etkiler ve hedeflerine yönelik hızla sonuç alır.

Kariyer ve İş Olanakları - Standart KaliteGüvenilirlik ve Dürüstlük

Standart Kalite ilkeleri çerçevesinde, iş ahlakı ve disiplini ile her zaman dürüst, açık ve tutarlı davranarak, karşısındakilerin güvenini kazanır ve örnek olur.

Müşteri Duyarlılığı

Müşterilerin mevcut ve gelecekteki beklentilerini anlar, istikrarlı davranarak daimi müşteri mutluluğu yaratır.

Özgüvene Sahip Olma

Kendi bilgi, beceri ve yeteneklerine olan inancını cesaretle ortaya koyar ve işi ile ilgili sonuçlara ulaşmada kendine güvenir.

Sürekli Gelişim ve Kalite Odaklılık

Yenilikleri takip eder, farklılık yaratacak öneriler geliştirir ve yeni uygulamaların içinde yer alarak gelişimi destekler.

Takım Ruhu ve Dayanışma

Ortak hedeflere ulaşmak için sorumluluk üstlenir, aidiyet duygusu ile birlik içinde çalışarak çevresindekilere destek olur ve başarıları takdir eder.

Topluma Duyarlılık

Kendisinin ve kurumunun, topluma ve ülke ekonomisine katkıda bulunmasını destekleyici davranışlar gösterir.

EĞİTİM VE GELİŞTİRME

Her yılın sonunda, bir sonraki yıl için, şirket hedef ve stratejileri doğrultusunda, çalışan performansı ve işin gerekleri göz önünde bulundurularak eğitim programları planlanmakta ve yıl içerisinde gerçekleştirilmektedir. Yıl içerisinde önceliklerin değişmesi ve yeni ihtiyaçların oluşması durumunda tüm çalışanlarımız için plan dışı eğitimler de sağlanmaktadır. Ayrıca, mevcut eğitim programlarının iyileştirilmesi ve yeni eğitim programlarının geliştirilmesi amacıyla verdiğimiz eğitimlerin etkinliği de ölçülmektedir.

ÜCRETLENDİRME

Bütün işlerin, şirket hedeflerine ulaşılmada katkı ve sorumluluk seviyelerine göre birbirleri ile göreceli olarak sıralanmasını sağlayan, ünvandan ve fonksiyondan bağımsız, işi ayrıştıran faktörlere dayalı iş değerlendirme yöntemimiz ücret sistemimizin alt yapısını oluşturmaktadır ve stratejilerimizi destekleyen, rekabetçi, adil, yetkin insan kaynağını yapılan işin boyutu ve sektörün yapısına uygun olarak ücretlendiren, performansı ayrıştırıp ödüllendirerek bir ücret sistemi kullanılmaktadır.

SOSYAL OLANAKLAR

Emeklilik

Standart Kalite'de çalışan tüm personel, işe girdikleri aydan itibaren Emekli ve Yardım Sandığı'na üye olurlar.

Sağlık

Sağlık servisi işyeri hekimi ve sağlık memurları ile sürekli hizmetinizdedir. 90 işgününü dolduran her personel kendisine ait bir sağlık karnesi çıkartabilir.
 

 
İş Başvuru Formu
ISO belgelendirme
Web: www.standartkalite.com

Powered By Optimizasyon.Net

AnasayfaI DanışmanlıkI EğitimI KurumsalI KariyerI ReferanslarI İletişim
English ISO 9001 Quality Management