CE İŞARETİ

SİTE HARİTASIİNSAN KAYNAKLARIHAKKIMIZDAANASAYFA
BASINÇLI EKİPMANLAR DİREKTİF KILAVUZU
Kapsamı:

Maksimum izin verilebilen basınç 0,5 bar’dan daha büyük olan basınçlı ekipmanların ve donanımları kapsar.

Bu ekipmanlar şunlardır:

 • Basınçlı Kaplar
 • Buhar Kazanları
 • Donanımlar
 • Su ve gaz yakıtı tutma ve egzost sistemleri komponentleri
 • Sabit LPG depolama tanklarında kullanılan güvenlik valfleri
 • Soğutma sistemlerinde kullanılan hermetik kompresörler
 • Seyyar Yangın Söndürme cihazları
 • Solumada Kullanılan Tüpler
 • Basınç Aksesuarları
 • Basınçlı Ekipmanlar
 • Düdüklü Tencereler
 • Güvenlik Aksesuarları

Yasal Durum:

29 Mayıs 2002 tarihinden itibaren, Üye Ülkeler, 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (Pressure Equipment Directive) koşullarını yerine getirmeyen hiçbir basınçlı ekipmanın veya birleşik basınçlı yapının (donanım) pazara sürülmesine izin veremez.

10 Nisan 2002 de Türkiye de Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT) olarak yayınlanmıştır.1 Ocak 2004 e kadar geçiş dönemi öngörülmüştür.Bu tarihten itibaren Türkiye’de de Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği zorunlu hale gelmiştir.

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği kapsamına giren bir ekipmana CE işareti vurulabilmesi için aşağıdaki belirtilen kategorilere göre bir uygunluk değerlendirme süzgecinden geçmesi gerekir. Bu Yönetmelikte Modüler yaklaşımın tüm modülleri uygulanabilmektedir.

Kategori I Kategori II Kategori III Kategori IV
Modül A Modül A1 Modül B1 + D Modül B + D
  Modül D1 Modül B1 + F Modül B + F
Modül E1 Modül B + E Modül G
  Modül B + C1 Modül H1
Modül H  

Bu kategorilerin belirlenmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

 • Ekipman Türü (kap, boru, basınç aksesuarı, güvenlik komponenti v.s.)
 • Kullanılan Akışkan Türü (Tehlikeli yada tehlikesiz)
 • Tasarım Verileri (PS, TS, DN, V v.s.)

Uygunluk Değerlendirme Kategorisinin yukarıdaki bilgilere göre belirlenebilmesi için yönetmeliğin EK II sinde yer alan Tablolar kullanılmaktadır.

BASINÇLI EKİPMAN AKIŞKAN TÜRÜ TABLO
BASINÇLI KAP Gaz tehlikeli 1
diğerleri 2
Sıvı tehlikeli 3
diğerleri 4
BUHAR KAZANLARI 5
BORU SİSTEMLERİ Gaz tehlikeli 6
diğerleri 7
Sıvı tehlikeli 8
diğerleri 9


Kategorinin belirlenmesi ile üretici kendisi için en uygun Modül/leri belirler. Bunun belirlenmesinde aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmaktadır:

- Tek bir ekipman mı yoksa seri imalat mı olacağı

- Kalite Sisteminin olup olmadığı

Uygunluk Değerlendirme Modülleri

Modül A1 (İç Üretim Kontrolünün Nihai Değerlendirmesi Dahil)

Modül B1 (AT Tasarım İncelemesi)

Modül B (AT Tip İncelemesi)

Modül C1 (Tipe Uygunluk)

Modül D (Üretimde Kalite Güvence)

Modül D1 (Üretimde Kalite Güvence Beklenmedik Ziyaretler Dahil)

Modül E (Üründe Kalite Güvence)

Modül E1 (Üründe Kalite Güvence Beklenmedik Ziyaretler Dahil)

Modül F (Ürün Doğrulama)

Modül G (Birim Doğrulama)

Modül H (Tam Kalite Güvence)

Modül H1 (Tam Kalite Güvence Tasarım İncelemesi ve Nihai Değerlendirme Dahil)

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğini kapsamına giren bir ürün Ortak Pazara sunulmadan önce CE işareti taşımalıdır. Bu nedenle Yönetmeliğin EK I inde tanımlanan Temel Güvenlik Gereksinimlerini karşılamış olmalıdır. Temel Güvenlik Gereksinimlerini karşılayan ekipmanın uygunluğu varsayılır bunun yanı sıra kapsamında olduğu kategorideki uygunluk değerlendirme prosedürü de yerine getirmelidir.Temel Güvenlik Gereksinimleri aşağıdakileri içermektedir.

 1. Genel
 2. Tasarım
 3. Üretim
 4. Malzeme
 5. Buhar Kazanları İçin İlave Gereksinimler
 6. Boruluma İçin İlave Gereksinimler
 7. Basınçlı Ekipmanlar İçin Bazı Tanımlama ve Gereksinimler
   

 

 

CE

CE Belgesi
CE İşareti Gerektiren Direktifler
Makine Emniyeti Direktif Kılavuzu
Yapı Malzemeleri Direktif Kılavuzu
Tıbbi Cihazlar Direktif Kılavuzu
Basınçlı Kaplar Direktif Kılavuzu
Alçak Gerilim Cihazları Direktif Kılavuzu
Gaz Yakan Cihazlar Direktif Kılavuzu
Basınçlı Ekipmanlar Direktif Kılavuzu
Asansör Direktif Kılavuzu
ISO belgelendirme
AnasayfaI DanışmanlıkI EğitimI KurumsalI KariyerI ReferanslarI İletişim
Web: www.standartkalite.com

Powered By Optimizasyon.Net

English ISO 9001 Quality Management