MARKA

SİTE HARİTASIİNSAN KAYNAKLARIHAKKIMIZDAANASAYFA
MARKA

Marka bir ürünün geçmişi ve geleceğidir.

Sınai Mülkiyet anlamında ise marka; bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir. Markada en önemli kriter, ürün yada hizmetleri benzer ürün yada hizmetlerden farklılaştırmayı sağlayan ayırt edici özelliğinin bulunmasıdır.

 

MARKA ÇEŞİTLERİ

Marka çeşitli yönlerden aşağıdaki gruplara ayrılır:

a) Ticaret markaları

b) Hizmet markaları

c) Garanti markaları

e) Ortak Markalar

Markanın ayırt etme, mal veya hizmetin menşeini gösterme, garanti etme, reklam, mutlak hak, koruma gibi ekonomik ve hukuki fonksiyonları bulunmaktadır.

Ticaret Markaları

Bir işletmenin imalatını veya ticaretini yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Malların üzerinde veya ambalajında kullanılan markalar ticaret markalarıdır.

Hizmet Markaları

Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Bankaların, hastanelerin, reklamcılık, televizyon-radyo yayıncılarının, otellerin, restorantların ve eğlence hizmeti veren firmaların markaları hizmet markaları kapsamında korunmaktadır.

Garanti Markaları

Marka sahibinin kontrolü altında, birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işaretlerdir. Garanti Markalarına en iyi örnek; Uluslararası Yün Birliği’ne ait "WOOLMARK" markası, Türk Standartları Enstitüsü tarafından, firmalara verilen standartlara uygunluk belgesiyle kullanılan TSE markası, ISO 9000, CE işareti, Zürich Üniversitesi tarafından diş çürümesine yol açmayan cikletler üzerinde kullanılan özel tasarımlı diş resmi de garanti markalarına örnek gösterilebilir.

Ortak Markalar

Üretim, ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan, bir grubun mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir.

 

MARKA TESCİL AŞAMALARI:

1-Marka ön araştırmasının yapılması(556 sayılı K.H.K'nın 7.maddesi çerçevesinde)
2-Marka tescil başvurusu için gerekli evrakların hazırlanması(marka örneği,noter onayı
gerektirmeyen matbuu vekaletname)
3-Başvuru dosyası hazırlandıktan sonra Türk Patent Enstitüsüne müracaatın yapılması
4-Türk Patent Enstitüsü tarafından mal ve hizmet kodlamasının girilmesi.
5-Türk Patent Enstitüsü tarafından 556 sayılı K.H.K'nın 7.maddesi çerçevesinde incelemenin yapılması
6- Türk Patent Enstitüsü tarafından yayın kararının verilmesi.
7- Türk Patent Enstitüsü tarafından markanın resmi markalar bülteninde 3.şahısların itirazı için 3 aylık
süreyle yayınlaması.
8- Türk Patent Enstitüsü tarafından markanın tescil kararının verilmesi ve takribi olarak tescil harcının
ödenmesinden 1 ay sonra tescil belgesinin hak sahibine gönderilmesi.

 

MARKA TESCİL VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

 • Tescil başvurusu belgelerinin hazırlanması, başvuru ve takibi
 • Başvuru öncesi yurtiçi ve yurtdışı Marka ön araştırma
 • Marka Yenileme İşlemi
 • Adres, Ünvan ve Nevi Değişikliği İşlemi
 • Devir Sözleşmesinin Hazırlanması ve Sicile Kayıt İşlemi
 • Lisans Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Sicile Kayıt İşlemi
 • Veraset ve intikal
 • Tescilli Markaların Takibi
 • İtiraz İşlemi
 • Yurtdışı ( Uluslararası ) Marka Tescili Başvurusu
 • Marka Hukuk Danışmanlığı

Marka Sık Sorulanlar >>    

 

Kaynak Siteler;

www.tpe.gov.tr        TPE Türk Patent Enstitüsü

www.epo.org          EPO Avrupa Patent Ofisi

www.wipo.int          WIPO Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı

 

Hizmetler

Marka tescili danışmanlık hizmetleri
Patent tescili danışmanlık hizmetleri
Tasarım tescili danışmanlık hizmetleri
Barkod
Garanti Belgesi
Hukuk
ISO belgelendirme
AnasayfaI DanışmanlıkI EğitimI KurumsalI KariyerI ReferanslarI İletişim
Tel: 0 216 457 64 74   Fax:0 216 457 66 24  Web: www.standartkalite.com

Powered By Optimizasyon.Net

English ISO 9001 Quality Management