ISO 9001:2008'in Tarihçesi

SİTE HARİTASIİNSAN KAYNAKLARIHAKKIMIZDAANASAYFA
ISO 9001:2008'in Tarihçesi

ISO9000 STANDARTLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

 • ISO 9001:2008'in Tarihçesi1963’de MIL/Q/9858 (ABD’de savunma teknolojisinde)
 • 1968’de AQAP standartları(NATO üyesi ülkelerde)
 • 1979’da BS 5750(İngiltere’de)
 • 1987’de ISO 9000 serisi (ISO tarafından)
 • 1988’de EN 29000 standartları(CEN tarafından)
 • 1988’de TS 6000 Kalite Güvence Sistem standardı olarak yayımlandı
 • 1991’de TS-EN-ISO 9000
 • 1994’de ISO tarafından revize edildi.(9001:1994 / 9002:1994 /9003:1994)
 • 1996’da EN 29000 serisi EN-ISO 9000 olarak yayınlandı.
 • 2000’de ISO tarafından revize edildi ve 9001:2000 olarak yayımlandı.
 • 2009’da ISO tarafından revize edildi ve 9001:2008 olarak yayımlandı.

Standart ilk olarak 1987 yılında Kalite Güvence Sistem standardı olarak yayınlanmıştır. Bu aşamada standart 3 alt standarttan oluşmaktaydı: ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003. Kurumlar faaliyet kapsamları doğrultusunda bu 3 standarttan birisini uygulayarak, denetime girmekteydiler. standardın bu versiyonu, ağırlıklı olarak doğru üretim ve hata yakalama konularına odaklanmıştır.
standart ilk olarak 1994 yılında revizyona uğramış ve yeniden Kalite Güvence Sistem standardı olarak yayınlanmıştır. Bu aşamada standart yine 3 alt standarttan oluşmaktaydı: ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003. Standardın bu versiyonu, önceki versiyondaki konulara ilave olarak hata önleme konusuna da odaklanmıştır.

standart son olarak 2000 yılında revizyona uğramış ve bu sefer Kalite Yönetim Sistem Standardı olarak yayınlanmıştır. Belgelendirmeye esas teşkil eden sadece ISO 9001:2008 standardı mevcuttur. ISO 9002, ISO 9003 artık güncelliğini yitirmiş standartlardır. Ancak ana standart olan ISO 9001:2008'i destekleyen ISO 9000, ISO 9004, ISO 19011 gibi kılavuz standartlar da ISO tarafından yayınlanmıştır. Kurumlar, faaliyet kapsamları ne olursa olsun sadece ISO 9001 standardını uygulumakta ve bu belgeyi almaktadırlar. Fakat belgelendirmeye tabi tutulan faaliyetler ve standardın hariç tutulan maddeleri, alınacak olan belgenin üzerinde tanımlanmaktadır. Standardın bu versiyonu, önceki versiyonlardaki konulara ilave olarak sürekli iyileşme ve verimliliğin arttırılmasını hedefleyen proses veya süreç tabanlı, müşteri odaklılığı daha ön planda tutan bir yönetim modeli sunmaktadır.

  <<Önceki Sayfa Sonraki Sayfa>>
 

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008 Nedir
ISO 9001in Faydaları
ISO 9000:2008 Tarihçesi
ISO ve TSE
ISO ve Kalite Tanımları
ISO 9001:2008 Bölümleri
ISO 9001:2008 Prensipleri
ISO belgelendirme
Web: www.standartkalite.com

Powered By Optimizasyon.Net

AnasayfaI DanışmanlıkI EğitimI KurumsalI KariyerI ReferanslarI İletişim
English ISO 9001 Quality Management