STANDART KALİTE

SİTE HARİTASIİNSAN KAYNAKLARIHAKKIMIZDAANASAYFA
Güncel Haberler

 

ISO 22000 ve HACCP

ISO 22000 standartı uzun zamandan beri büyük bir kargaşaya neden olan HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) belgelendirmesi sorununa da Uluslararası Akreditasyon çerçevesinde çözüm olarak bu yıl eylül ayında çıktı.


Samim SANER
Gıda Güvenliği Derneği Başkanı


Gıda sektörü ülkemizin en fazla gelecek vaadeden sektörlerinden bir tanesidir. AB ile olan ilişkimizde tarım ağırlıklı bir toplumsal yapıya sahip olduğumuz sıklıkla ortaya getiriliyor, ancak bu saptama eksi bir yönümüz müdür, yoksa artı bir yönümüz müdür sorusuna verilecek cevap bizlerin çözüm üreticiliğiyle alakalı olan bir şeydir.

Önemli iki koşul
Sahip olduğumuz tarımsal üretim kapasitesini, ürünsel avantajlarımızı ve biyoçeşitliliğimizi yüksek katma değerli gıda sanayi ürünlerine dönüştürmek ve markalaşmayı başarabilmek stratejik hedefimiz olmalıdır. Ancak bu akıllı dönüşümü gerçekleştirebilmek için çok önemli iki gerek koşul bulunuyor; bunlardan ilki gıda güvenliği ve ikincisi de kalite gerekliliklerinin sağlanmasıdır. Bir ürün için farklı kalite seviyelerinden bahsetmek mümkündür; ancak her farklı kalite tanımının ortak paydasını gıdanın güvenilirliği oluşturuyor.


Sistem kurmak gerekli
Bu iki birbiri ile ilintili kavrama ilişkin sistemleri kurmadan ve etkin bir şekilde uygulamadan, sürdürülebilir bir başarıdan söz etmek mümkün değildir. Gıda sektörünün diğer üretim sektörlerinden kesinlikle çok farklı olduğunu kabul ederek işe başlamak lazımdır.
İnsanlar tükettikleri gıda konusunda sağlıklarıyla ilişkili olarak haklı bir hassasiyet gösteriyorlar, çünkü güvenli gıdanın sağlıkları için gerekli olduklarını biliyorlar. Tüketici hassasiyetinin eğitim düzeyi ve şehirleşme ile arttığı da bilinen bir gerçektir. O halde gıda sektörü olarak nereye doğru gitmemiz gerektiği açıktır. Şu an AB içerisinde en güçlü kurumlar tüketicinin korunması üzerine çalışanlardır.
AB mevzuatının büyük bir bölümü tarım ve gıda üzerinedir ve AB müzakere maddelerinin içerisinde ülkemizi en fazla uğraştıracak konulardan bir tanesi gıda ürünlerinin serbest dolaşımı ve bu dolaşımın garantisi olan gıda güvenliği uygulamalarıdır. AB süreci içerisinde ilerliyoruz; sonucu ne olursa olsun, Türkiye olarak artık geri dönülmez bir yeniden yapılanma, reform hareketi içerisindeyiz, 70-80 senelik gıda mevzuatımız yenilendi ve çok modern bir hale geldi.

AB mevzuatı uygulamaya geçmeli
Ancak bu mevzuatı uygulamaya geçirmek ona sahip olmak kadar önemli bir konu. Mevzuatın uygulaması ile ilgili piyasa kontrollerinin, denetimlerin ürün analizlerinin etkin ve yaygın bir şekilde yapılması çok önemlidir. Etkin bir piyasa kontrol sisteminin faydaları başta tüketicinin sağlığının korunması ve kayıt dışı ve gıda güvenliği kurallarına aykırı üretimin engellenmesidir. Bu sayede işini kanunlara ve standartlara uyumlu bir şekilde yapan ve sağlıklı gıda maddelerini üretenlerle, kayıt dışı ve güvenilmeyen ürünleri üretenlerin haksız rekabeti de önlenmiş oluyor.

Ülkenin, ekonomimizin ve tüketicinin işini doğru yapan firmalara ve markalara ihtiyacı olduğunu asla göz ardı etmemek gerekir. Artık mevzuatların gelişme, sağlıklı rekabet ve işini doğru yapan firmaların ve tabi ki tüketicilerin korunması için olduğunu kabul etmemiz gerekiyor.

Mevzuatlarla birlikte yeni uluslararası uygulamaları ve trendleri çok iyi takip etmemiz gerekiyor. Şu an gıda sektörünü en yakından ilgilendiren konuların başında ISO 22000 standartı geliyor. Bu yeni standart uzun zamandan beri büyük bir kargaşaya neden olan HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) belgelendirmesi sorununa da Uluslararası Akreditasyon çerçevesinde çözüm olarak bu yıl eylül ayında çıktı. Özellikle ihracatla uğraşan kuruluşların mevcut HACCP uygulamalarını acilen ISO 22000 standartına gore revize etmelerinde büyük fayda bulunuyor.

Eklenme Tarihi: 2006 

 

KURUMSAL

İş Akışı
Faydalı Bilgiler
Site Değerlendirme Anketi
Güncel Haberler
TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgemiz
IS09001:2000 Kalite Belgemiz 1
ISO 9001:2000 Kalite Belgemiz 2
ISO belgelendirme
AnasayfaI DanışmanlıkI EğitimI KurumsalI KariyerI ReferanslarI İletişim
Tel: 0 216 457 64 74   Fax:0 216 457 66 24  Web: www.standartkalite.com

Powered By Optimizasyon.Net

English ISO 9001 Quality Management